Späť na blog

Dotácia na tepelné čerpadlo. Viete, aké sú aktuálne podmienky?

Dotácia na tepelné čerpadlo. Viete, aké sú aktuálne podmienky?

Pridané: 31.01.2024

Dotácia na tepelné čerpadlo je veľkou motiváciou. Pripisuje sa jej značná miera za to, že mnohé domácnosti zvažujú kúpu čerpadla, prípadne výmenu za existujúci zdroj vykurovania. Patríte k nim? V tom prípade vás budú zaujímať aktuálne podmienky, podľa ktorých zistíte, či a ako môžete dotáciu na tepelné čerpadlo z programu Zelená domácnostiam získať. V tomto článku sa dozviete:

 • Aké sú základné podmienky na získanie dotácie na tepelné čerpadlo?
 • Aká je výška dotácií z programu Zelená domácnostiam?
 • Čo musíte spĺňať, aby ste mohli dotáciu získať?
 • Aké sú novinky v dotáciách na tepelné čerpadlo?
 • Ako si vybrať realizátora na tepelné čerpadlo?
 • Aký je postup na získanie dotácie z programu Zelená domácnostiam?

 

Základné podmienky na získanie dotácie na tepelné čerpadlo

Vždy aktuálne podmienky k dotáciám na tepelné čerpadlo nájdete zverejnené na stránke projektu Zelená domácnostiam. V skratke, ide o projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem tepelných čerpadiel je možné z tohto programu čiastočne dotovať napríklad aj fotovoltaické panely, slnečné kolektory, kotly na biomasu či veterné turbíny.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať získanie dotácie komplikované, netreba sa toho obávať. Stačí splniť základné podmienky na získanie dotácie a postupovať krok za krokom podľa návodu, ktorý sme pre vás spísali nižšie.


Čo sú základné body, ktoré by ste mali spĺňať?

 • Zariadenie, na ktoré chcete získať dotáciu, musí byť elektrické tepelné čerpadlo, ktoré získava energiu v prevažnej miere z prírodného zdroja.

 • Zariadenie sa nachádza v zozname schválených tepelných čerpadiel, ktoré neustále aktualizuje SIEA (až do roku 2029 je možné pridávať nové zariadenia).

 • Zhotoviteľ, ktorý bude tepelné čerpadlo a celé technické riešenie zastrešovať, musí byť uvedený v zozname oprávnených realizátorov (taktiež aktualizuje SIEA).

 

Kto môže získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Aktuálne sú dotácie na tepelné čerpadlo určené pre fyzické osoby. V dostupnom čase by sa však tento okruh mal rozšíriť o právnické osoby (teda aj firmy). Ako fyzická osoba – žiadateľ o dotáciu, by ste mali byť:

 • vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti,
 • bezpodielovým vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti,
 • alebo jedným z podielových vlastníkov, ktorý je oprávnený rozhodovať o hospodárení s nehnuteľnosťou.

 

Čo musí spĺňať nehnuteľnosť, aby ste získali dotáciu na tepelné čerpadlo?

Dotácie z programu Zelená domácnostiam sú prioritne určené pre domácnosti. Pre rodinné domy, ale aj bytové domy, kde sa dotácia poskytuje spoločenstvu vlastníkov, prípadne vlastníkom v bytovom dome, ktorých zastupuje správca. Aby sme však boli presní, musí byť nehnuteľnosť zapísaná v Katastri nehnuteľností ako:

 • bytový dom,
 • rodinný dom,
 • rodinný dom vo výstavbe,
 • iná budova na rodinné bývanie s trvalým pobytom.

MALLAY TIP: Nárok na dotáciu na tepelné čerpadlo môžete získať napríklad aj v prípade, ak bývate v objekte, ktorý síce nie je zapísaný ako rodinný dom, no máte v ňom ako žiadateľ na dotáciu trvalé bydlisko. Príkladom sú rôzne záhradné chaty alebo rekreačné chaty.

 

Výška dotácie na tepelné čerpadlo

Výška dotácie na tepelné čerpadlo nie je jednotná pre každého. Odvíja sa hneď od niekoľkých parametrov. V prvom rade ide o výkon zariadenia a taktiež mieru, do akej spĺňate podmienky na získanie dotácie.

 

Výška dotácie na tepelné čerpadlo pre rodinné domy

Základná sadzba pre rodinné domy je 380 € na 1 kWh. Keďže je maximálnou hranicou získania dotácie 10 kWh, najvyššia možná dotácia na tepelné čerpadlo, ktorú môžete dostať, je 3800 €. Samozrejme, za splnenia vyššie uvedených podmienok.

Výnimku tvoria tí, ktorí navyše môžu dosiahnuť aj takzvané 15 % zvýhodnenie. Čo to znamená? Ak spĺňate jednu z podmienok, môže sa vaša výška dotácie vyšplhať až na 437 € na 1 kWh a teda príspevok v hodnote 4370 €.

Pre koho to platí?

 • pre domácnosti, ktoré inštaláciou a používaním tepelného čerpadla prestanú využívať na vykurovanie nehnuteľnosti tuhé palivá,

 • pre domácnosti, ktoré sa nachádzajú v zozname ORKO (Oblasti riadenia kvality ovzdušia).

 

Aktuálny zoznam rizikových obcí nájdete na stránkach SHMÚ v časti Manažment kvality ovzdušia.

 

Výška dotácie na tepelné čerpadlo pre bytové domy

V prípade bytových domov je maximálnym príspevkom taktiež 380 € na 1 kWh, avšak platí hranica 5 kWh na jeden byt. Ako jedna bytová jednotka v dome tak môžete získať dotáciu v maximálnej hodnote 1900 €. A aj v tomto prípade platí, že ak bytový dom prestane vykurovať tuhými palivami, prípadne sa nachádza v zozname rizikových obcí, dotácia môže byť vyššia – 437 € na 1 kWh a teda 2185 €.

 

Novinky v dotáciách na tepelné čerpadlo

Prvou najdôležitejšou informáciou je, že v roku 2024, konkrétne v prvom štvrťroku, začína vyplácanie poukážok k dotáciám na tepelné čerpadlá z programu Zelená domácnostiam. Okrem toho však pribudlo aj niekoľko noviniek, ktoré v čase prvého vyhlásenia výzvy zakomponované vo všeobecných podmienkach neboli.

Jednou z nich je už spomínaný typ nehnuteľnosti, na ktorú bude môcť žiadateľ získať v rámci tepelných čerpadiel dotácie. Mnohé nehnuteľnosti sú totiž v súčasnosti používané na rodinné bývanie (sezónne i celoročné) a dokonca v nich majú ich majitelia trvalý pobyt, avšak nie sú v Katastri nehnuteľností zapísané ako rodinný dom. Napríklad z dôvodu, že to nie je v súlade s územným plánom obce (územnoplánovacou informáciou) a podobne. Novinkou však je, že aj na tieto záhradné, rekreačné chaty, prípadne podobné nehnuteľnosti, kde vám obec umožní trvalý pobyt, môžete dotáciu na tepelné čerpadlo získať.

Ďalšou zaujímavosťou je druh tepelného čerpadla, na ktorý sa dotácie povoľujú. Po novom platí, že budú podporované aj tepelné čerpadlá fungujúce na princípe vzduch – vzduch, ktoré si nainštalujete v nehnuteľnosti, v ktorej nevykurujete žiadnym teplovodným vykurovacím systémom. Konkrétne tepelné čerpadlo, na ktoré môžete dostať dotáciu, musí byť uvedené v zozname schválených zariadení. Aktuálny zoznam nájdete tu.

MALLAY TIP: Tepelné čerpadlá fungujúce na báze vzduch – vzduch sú v podstate klimatizácie. Platí však, že vďaka multisplit systému môžete k jednej vonkajšej jednotke pripojiť až päť vnútorných a regulovať tak teplotu v piatich rôznych miestnostiach podľa potreby. Dokonca je možné týmto systémom, podobne ako v prípade iných tepelných čerpadiel, zabezpečiť aj ohrev teplej vody.

 

Ako vybrať firmu na tepelné čerpadlo?

Už v podmienkach na získanie dotácie z programu Zelená domácnostiam je jasne uvedené, že realizátor, s ktorým budete tepelné čerpadlo riešiť, musí byť oprávnený. V praxi to znamená, že sa nachádza v zozname zhotoviteľov, schválených SIEA. Tých je však, vo vašom okolí celkom určite dosť. Ako vybrať toho najlepšieho?

Dobrým odporúčaním, najmä po rokoch našich skúseností s dodávaním a montážou tepelných čerpadiel, je nájsť si takého realizátora, ktorý to s vami potiahne od začiatku až po finálne cink, kedy dotáciu získate. Prečo? Dôvod je jednoduchý. Vlastne ich je viac.

 

Skonzultujte výber tepelného čerpadla

Už len výber tepelného čerpadla je niečo, čomu budete musieť venovať dosť veľkú pozornosť. V prípade, ak sa obrátite na odborníka, máte istotu, že vaše vykurovanie (a v prípade potreby aj chladenie a ohrev vody), budú fungovať efektívne. Je to totiž nesmierne dôležité aj z pohľadu návratnosti investície do tepelného čerpadla. O tom, ako vybrať tepelné čerpadlo sme písali v článku v našom blogu. Platí však, že to najdôležitejšie sú konkrétne podmienky, v ktorých bude tepelné čerpadlo fungovať.

MALLAY TIP: Neviete si rady s tým, ako vybrať tepelné čerpadlo do vašej nehnuteľnosti? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme vybrať také, ktoré zodpovie potrebám vašej domácnosti a zároveň vďaka nemu dosiahnete nižšie náklady na energie.

 

Montáž a spustenie tepelného čerpadla patrí do rúk odborníkov

Montáž a spustenie celého systému vyžaduje skúsenosti a, samozrejme, potrebné oprávnenie. Ak to riešite s viacerými dodávateľmi ľahko sa môže stať, že sa v prípade problému alebo nejasností budú vyhovárať jeden na druhého a riešenie sa môže poriadne skomplikovať.

 

Pomoc so získaním dotácie na tepelné čerpadlo

Ak ste sa v čítaní dostali až sem, je vám jasné, že systém dotácií dokáže zamotať laikovi hlavu. Preto je tretím a nemenej podstatným dôvodom, prečo si na realizáciu vybrať firmu, ktorá vám pomôže so všetkým, práve orientácia v štátnych dotáciách. Keďže celý systém funguje na poukážkach a komunikácii v online prostredí, môže byť pre niekoho zmätočný. Spoľahlivý dodávateľ má však postup absolvovaný už niekoľkokrát a dokáže vás upozorniť na všetky úskalia, ktoré by v rámci procesu schvaľovania dotácií mohli nastať.

 

Ako postupovať pri získaní dotácie na tepelné čerpadlo krok za krokom?

Celý projekt je rozdelený v niekoľkých fázach. Kým prvá fáza podľa harmonogramu prebieha už od 30.10.2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky a začalo sa oprávnené obdobie s možnosťou inštalácie zariadení, k preklopeniu do druhej fázy prichádza v prvom štvrťroku 2024. Jeho súčasťou je aktivácia vydávania poukážok a ich preplácanie. Poďme teda na postup pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo krok za krokom.

 

    1. Preštudujte si dôkladne podmienky na dotáciu pre tepelné čerpadlo

V tomto bode je dôležité uistiť sa, že vaša nehnuteľnosť spĺňa základné požiadavky (viď vyššie) a či je stavba v čase podania žiadosti zapísaná v liste vlastníctva. Ak sú tieto náležitosti splnené, poobzerajte sa po zariadení a zhotoviteľovi.

 

    2. Oslovte firmu, s ktorou chcete tepelné čerpadlo riešiť

Ak sa vám aj podarilo vybrať si vhodné tepelné čerpadlo bez toho, aby ste sa poradili s odborníkom, nechajte si vypracovať projekt/cenovú ponuku, ktorá bude presne zodpovedať vášmu riešeniu. Ak však stále neviete, aké tepelné čerpadlo vybrať, poraďte sa s vybraným zhotoviteľom. Vybrali ste si riešenie, ktoré vám vyhovuje najviac? Výborne. Podklady k nemu (technický návrh) bude následne zhotoviteľ potrebovať pri podaní žiadosti preplatenie poukážky. Zároveň sa nezabudnite dohodnúť na podmienkach dodania celej realizácie. Dôležité je, aby zhotoviteľ vedel zabezpečiť tepelné čerpadlo a jeho montáž do 90 dní od aktivácie poukážky (odporúčame dohodnúť si to aj zmluvne). Platí, že zariadenie si môžete nechať nainštalovať aj skôr, nemusíte čakať na vydanie poukážky.

MALLAY TIP: Výhodou je, že konkrétne zariadenie nie je potrebné uvádzať už pri podaní žiadosti z vašej strany, všetky detaily rieši až zhotoviteľ pri preplácaní poukážky.

 

    3. Podajte žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo

Až do chvíle, kým sa nespustí nový systém na podávanie žiadostí o dotácie na tepelné čerpadlá, funguje podávanie žiadostí na báze zásobníku. Žiadosť môžete podať a v systéme bude čakať až 18 mesiacov na aktiváciu. Druhou možnosťou je počkať na otvorenie nového systému a podať žiadosť v rámci neho.

Ak sa však predsa len rozhodnete podať žiadosť už teraz, môžete tak urobiť tu: https://is.zelenadomacnostiam.sk/podat-ziadost/1 

 

    4. Získajte aktivačný kód

Po vyplnení všetkých informácií v žiadosti obdržíte na uvedený e-mail potvrdzujúci link. Po jeho overení bude žiadosť zaradená do zásobníka. Obdržíte o tom ďalšiu e-mailovú informáciu, v ktorej budú zároveň aj podrobnosti o tom, ako môžete žiadosť dodatočne elektronicky upraviť. Vo formulári (v časti 5) nájdete dôležitú súčasť celého procesu – AKTIVAČNÝ KÓD. Ten je potrebné zaslať vášmu zazmluvnenému zhotoviteľovi.   

     

     5. Zhotoviteľ aktivuje vydania poukážky

Ďalší krok je už na pleciach realizátora, ktorého ste si vybrali. Po spustení nového systému zadá zhotoviteľ aktivačný kód, ktorý ste mu zaslali a spustí tak časomieru 90 dní, dokedy vám musí inštaláciu zariadenia zrealizovať. Poukážku obdržíte poštou (spolu so Zmluvou o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia) a zároveň budete o jej vydaní informovaní e-mailom.

 

     6. Poukážku na preplatenie dotácie na tepelné čerpadlo odovzdáte zhotoviteľovi

V momente, ako poukážku obdržíte, mali by ste kontaktovať zhotoviteľa a odovzdať mu ju spolu s podpísanou zmluvou o využívaní poukážky (odporúčame vystaviť si kópie dokumentov). Ten zase následne požiada o jej preplatenie SIEA a podnikne všetky potrebné administratívne úkony, ktoré si úspešné získanie dotácie vyžaduje (všetky detailné informácie upravuje manuál pre zhotoviteľov a taktiež zmluva, ktorú zhotovitelia podpisujú pri registrácii do systému).

 

    7. Vyplatenie dotácie na tepelné čerpadlo závisí aj od samotnej žiadosti

Ako sme už vyššie uviedli, nie je jedno, akú firmu si na realizáciu tepelného čerpadla vyberiete. Hoci technicky vaše riešenie spĺňa všetky podmienky, dôležité je aj vyplnenie žiadosti a suma na poukážke. Všetky náležitosti (obsah a rozsah faktúry, fotodokumentácia inštalácie a podobne) posudzuje SIEA a v posúdenom rozsahu preplatí zhotoviteľovi. Platí, že:

 • ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke,
 • ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov (zaokrúhlenie na celé číslo smerom nadol).

 

V Mallay sme hrdí na to, že sa nám dosiaľ v projekte Zelená domácnostiam podarilo dosiahnuť 100 % výšku preplatenia všetkých požadovaných poukážok. Veríme, že vám tieto všetky informácie poskytli odpovede na základné otázky ohľadom tepelných čerpadiel a dotácií k nim. Ak ich máte viac, prípadne ste sa práve rozhodli, že by ste realizáciu tepelného čerpadla a dotácie z programu Zelená domácnostiam radi zverili do našich rúk, kontaktujte nás.

 

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE A TEPELNÉ ČERPADLO

Späť na blog

Ďalšie články

Oplatí sa v zime kúriť klimatizáciou?

Oplatí sa v zime kúriť klimatizáciou?

Pridané: 09.12.2022

Keď sa povie slovo klimatizácia, všetci si predstavíme príjemný chlad, ktorým nás obklopuje počas horúcich letných dní. Prázdniny, leto, teplo. Vedeli ste ale, že klimatizačné jednotky vedia nielen vychladiť, ale aj vykúriť vaše domácnosti?

Čítať článok

Lokálna verzus centrálna rekuperácia: Ktorá je vhodnejšia pre vás?

Lokálna verzus centrálna rekuperácia: Ktorá je vhodnejšia pre vás?

Pridané: 03.04.2023

Uvažujete nad riadeným vetraním u vás doma či na pracovisku? Je jedno či staviate, alebo chystáte rekonštrukciu, rekuperácia vám zvýši komfort bývania a kvalitu ovzdušia v interiéri.

Čítať článok

Mobilná alebo montovaná klimatizácia. Ktorá je vhodná pre vás?

Mobilná alebo montovaná klimatizácia. Ktorá je vhodná pre vás?

Pridané: 24.08.2022

Možno vás práve leto 2022 a horúčavy, ktoré sa nedali vydržať presvedčili, že do svojej domácnosti či kancelárie potrebujete klimatizáciu. Budúci užívatelia uvažujú nad dvoma variantami – montovanou a mobilnou klimatizáciou. Ktorá je vhodná pre vás?

Čítať článok

Potrebujete riešenie klimatizácie, vykurovania alebo vzduchotechniky?

Ozvite sa nám cez náš kontaktný formulár:

Kontaktný formulár