Domácnosť

Tepelné čerpadlá 

Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou, ak sa snažíme súčasne dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie úplne zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve. Plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje len malý podiel elektriny na pohon a čerpadlo, aby tento tepelný potenciál mohol naplno využiť. Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a hlavne aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane klímy.

 


Tepelné čerpadlá využívajú regeneratívnu energiu zo vzduchu. Znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré škodia ovzdušiu.


 

Nízkoteplotné alebo vysokoteplotné tepelné čerpadlo ?

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá sú ideálnym riešením pre nízkoteplotné vykurovacie systémy ako napríklad podlahové kúrenie, nízkoteplotné radiátory atď., ktoré  potrebujú k dosiahnutiu tepelného komfortu nižšiu teplotu výstupnej vody. Na rozdiel od vysokoteplotných čerpadiel kde je teplota výstupnej vody vyše 55°C nízkoteplotné tepelné čerpadlá nepotrebujú zohrievať vodu. Pri nízkoteplotných tepelných čerpadlách je možnosť výberu voľne stojacého hydroboxu s integrovaným zásobníkom TUV alebo klasického závesného hydroboxu.  

 

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda sú ideálnym riešením pre rekonštrukcie a výmenu starých kotlov. Tepelné čerpadlo vyžaduje minimálny inštalačný priestor a bezproblémovo sa pripája k vášmu existujúcemu potrubiu a radiátorom. Rovnako je možné vysokoteplotné tepelné čerpadlo využiť aj v novostavbách v ktorých budú použité radiátory. Pri vysokoteplotnom vykurovacom systéme a radiátoroch je minimálna požiadavka teploty vykurovacej vody 55°C.  Práve táto požiadavka je najdôležitejším faktorom pri výbere typu tepelného čerpadla. Výberom vysokoteplotného tepelného čerpadla do domu s radiátormi si môžete užiť energetickú účinnosť tepelného čerpadla bez toho, aby ste museli vymeniť celý systém.

 

Princíp zapojenia tepelného čerpadla vzduch/voda 1. tepelné čerpadlo 2. oddelený vzduchový výparník 3. zásobník tepla na vykurovanie 4. zásobník teplej vody s výmenníkom tepla 5. rozdeľovač podlahového vykurovania s obehovým čerpadlom a reguláciou 6. zberač podlahového vykurovania

 


Daikin – najpokrokovejšie tepelné čerpadlá vzduch – voda na trhu


 

Ak sa rozhodnete riešiť vykurovanie domácnosti a ohrev teplej vody moderným a ekonomickým spôsobom tak tepelné čerpadlo je pre vás tým najvhodnejším riešením. Roky skúseností, reálne výsledky spotreby a spokojnosť zákazníkov nás presvedčili že tepelné čerpadlá sú najúspornejšie a najefektívnejšie vykurovacie systémy.