Rodinný dom Trenčín

 

Projektové detaily

Realizačná firma: Mallay s.r.o.

Miesto: Trenčín

Druh realizácie: Montáž tepelného čerpadla

Výrobca: Daikin

Typ zariadenia: EKHBRD011ADY17

Termín realizácie: 2017

O projekte

Realizovaná montáž tepelného čerpadla Daikin vysokoteplotná Altherma  EKHBRD011ADY17 rodinnom dome v Trenčíne. Tepelné čerpadlo nahradilo pôvodný kotol na tuhé palivo abude slúžiť na vykurovanie a ohrev teplej vody. 

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bola získaná dotácia na inštaláciu tepelného čerpadla v plnej možnej výške 2775 €

Fotogaléria: